Tag: sinh tử

August 15, 2012 / Nghĩ vụn

  Hồi xưa xưa rất lâu rồi, nghĩa là khoảng gần chục năm gì đó, mình chơi với một thằng bạn. Mình và thằng đó đều có một số suy nghĩ giống…