Tag: say

December 7, 2010 / Nghĩ vụn

Vừa đi uống rượu về. Dù mới biết chân lý giai không hư thì gái không theo – một chân lý lý giải đủ một trong những bi kịch lớn nhất của…

July 9, 2008 / Thơ thẩn vớ vẩn

“Tửu phùng tri kỉ, thiên bôi thiểu“ * Tới Hạnh Hoa thôn tìm Lý Bạch Trên đường chẳng gặp khách phong trần * Đường xa đường xa đường gập ghềnh Gót tiên…