Tag: sân bay Tà Cơn

Máu và những xác người

Suốt dọc đường 9 từ Đông Hà lên Tà Cơn là hàng loạt căn cứ của người Mỹ hồi trước…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.