Tag: sách cũ

Tôi ghét thư viện

Thằng K có thẻ thư viện của Thư viện Hà Nội, nhưng mỗi lần đẩy hạ, không phải đi cùng…

Gạch đầu dòng (12)

  Có một lần, lang thang lần mò trong hiệu sách cũ, tôi vớ được một cuốn dày dày chưa…

Sách cũ

Tôi yêu những quyển sách cũ hơn là sách mới. Sách mới chỉ cần có tiền là mua được, còn…

© 2019 . Theme by Anders Norén.