Tag: sứt môi lồi rốn

January 30, 2012 / Nghĩ vụn

Môi mình đang bị sưng vều lên một cục vì lý do nghe thì rất vô lý nhưng mà lại có thật: đập mồm vào yên xe máy.