Thẻ: sống

Tháng Mười Hai 7, 2008 / Nghĩ vụn

Lâu lắm rồi không viết được cái gì ra hồn. Không nghĩ được cái gì ra hồn nữa. Dạo này mình bắt đầu mất cảm giác. Tự nhiên không lúc nào thấy…