Tag: Richard Feynman

June 23, 2013 / Nghĩ vụn

    Dạo này viết entry, mình thường có xu hướng viết xong hết nội dung bên trong rồi mà không rặn ra nổi một cái tên. Dường như có quá nhiều thứ…