Tag: review sách

Sao đen – Triệu Huấn

Lâu lắm không viết gì, nhân tiện vừa đọc Sao đen của nhà văn Triệu Huấn, review phát vậy. Cuốn…

Điểm bùng phát & Trong chớp mắt của Malcolm Gladwell

(ảnh: Tác giả Malcolm Gladwell*) Vừa mới ngâm tôm xong 2 cuốn của Malcolm Gladwell, cuốn “Trong chớp mắt” (Blink)**…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.