Tag: rađi

April 27, 2007 / Nghĩ vụn

Chưa bao giờ khát vọng ra đi trong tớ lại mạnh mẽ đến thế. Tớ muốn đi một đâu đó, chơi trò ta ba lô (một mình, hai mình, ba mình, bốn…