Tag: rượu

December 7, 2010 / Nghĩ vụn

Vừa đi uống rượu về. Dù mới biết chân lý giai không hư thì gái không theo – một chân lý lý giải đủ một trong những bi kịch lớn nhất của…

Trên đường say tỉnh Thấy mình lên men