Tag: quan sát

June 27, 2007 / Nghĩ vụn

Thỉnh thoảng lặng lặng nhìn nhìn một tí cũng thấy khối cái hay hay. Cách đây 1 tháng đi vào Lăng Bác với CH, tớ mới phát hiện ra một phương pháp…