Tag: Quách Thị Hồ

June 20, 2013 / Nghĩ vụn

     Cách đây lâu lâu, mình ngồi uống bia với ông anh trên vỉa hè Lương Ngọc Quyến thì gặp bác Giáo sư nộm đạp xe qua, kéo gõ choanh choách trên…