Tag: quá khứ

Để chân trần chạy qua đồng cỏ rộng

Post này đã viết từ tận 7 năm trước, năm 2012, mà không hiểu sao không post. Đọc lại thì…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.