Tag: phụ nữ

March 22, 2013 / Nghĩ vụn
January 21, 2008 / Nghĩ vụn

Tớ vốn rất có ấn tượng với những bộ phim hay sách có mác “Base in a true story”. Nhưng lần này tớ sẽ ko kể một câu chuyện base in cái…