Tag: Ông ngoại

March 25, 2011 / Nghĩ vụn

Có một lần tôi đã viết, một trong những thử thách lớn nhất của tuổi già là phải lần lượt chứng kiến những người bạn của mình ra đi. Ông ngoại có…

March 16, 2011 / Nghĩ vụn

Hôm trước ngồi nói chuyện với ông ngoại về việc học hành hồi xưa, ông kể vào lớp sơ học đồng ấu như thế nào, xong học giỏi như thế nào, xong…

October 2, 2010 / Nghĩ vụn

Mấy hôm nay nảy ra ý định đem đống ảnh Hà Nội xưa sang cho ông ngoại xem. Có một số ảnh tớ cũng không thể xác định được nó chụp chỗ…

July 12, 2010 / Nghĩ vụn

Sáng về đến nhà. Chiều nghe tin một người bạn già của ông ngoại mất, có cảm giác cay cay nơi sống mũi như mình cũng mất một người bạn. Ông ngoại…

December 26, 2007 / Nghĩ vụn