Tag: Ô Quy Hồ

April 27, 2010 / Nghĩ vụn

Dư âm vẫn còn nên lại viết Khoan đừng nghĩ tới những gì lãng mạn và hoành tráng. Mở tròn con mắt thật to đơn giản vì không dám nhắm mắt, vì…