Tag: Nick Vujicic

May 23, 2013 / Nghĩ vụn

Anh Nick ở đây là anh Nick Vui-như-chim-chích, hôm qua mới sang nước mình nói chuyện ở giữa một cái sân bóng rất to. Tên anh ấy khó đọc quá nên mình…