Tag: Những gạch đầu dòng

Bi kịch

Bi kịch đầu tiên của tôi là nghĩ quá nhiều nhưng không bao giờ chịu bắt đầu làm bất cứ…

Sách hay và tác giả tồi

Tôi đọc nửa chừng cuốn sách và sắp sửa thấy rằng nó khá được. Đột nhiên tôi phát hiện ra…

Những con đường

Nếu bạn đã đi dở một đoạn đường, rồi chợt nhận ra tuy mọi con đường đều dẫn đến Roma…

Trà muộn

Tôi dốc ngược ấm trà. Tất cả những gì còn lại là nửa chén trà nguội ngắt và một dòng…

Hoa đêm

Dạo này nhà hàng xóm của tớ mới trồng cây hoa gì mới thì phải. Cứ tối đến ra ban…

Entry for May 19, 2008

Khi tôi vừa nhận ra mình chẳng còn gì để mất tôi bắt đầu mất tất cả.

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.