Tag: nhang

Cõi tạm

Trên box máy phim của VNphoto.net có một bức ảnh chụp một bà cụ rút thẻ xem quẻ. Trông bà…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.