Tag: nhân viên

July 5, 2013 / Nghĩ vụn

Lang thang trên fb, mình lọt vào một page của nhân viên cafe Highland: Highland Coffee Confession. Trên đó nhân viên Highland quẳng lên đủ thứ, từ chửi quản lý, chửi khách…