Tag: những người tôi gặp trên đường

April 7, 2008 / Những gạch đầu dòng

Một lần cách đây mấy tuần, phi đến chỗ biểu diễn của CLB Ca trù Thăng Long thì thấy có một ông chạc bốn mươi tuổi, ăn mặc lôi thôi, xách cái…