Tag: nhớ lại

September 9, 2007 / Nghĩ vụn

Ờ thì qua đời, nhưng mà chúng nó không chết. Chúng nó chỉ đi qua cuộc đời tớ thôi. Tính đến thời điểm này thì đi qua cuộc đời của tớ đã…