Tag: nhận thức

April 28, 2008 / Nghĩ vụn

  Khi bé, thời ta vẫn còn ị đùn, tè dầm lung tung, là lúc chả ai quan tâm đến đúng sai, vì có biết sai đúng là cái gì đâu. Đến…