Tag: nhận thức

Mắt thấy đúng sai

  Khi bé, thời ta vẫn còn ị đùn, tè dầm lung tung, là lúc chả ai quan tâm đến…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.