Tag: nhảm nhí

December 7, 2019 / Chuyện chả có gì

Là một giống loài có tư duy, loài người dường như phân vân về chuyện “để làm gì?” nhiều hơn là “làm gì?”.

February 14, 2009 / Nghĩ vụn