Tag: nhạt

January 3, 2010 / Nghĩ vụn

Đầu năm viết về cái nhạt cũng hơi sợ cả năm nhạt đấy, nhưng tớ mê tín một cách có chọn lọc. Đầu năm Dương lịch thì không sợ bằng đầu năm…