Tag: người tốt

September 28, 2019 / Nghĩ vụn
August 1, 2019 / Nghĩ vụn

Mình không thích chuyện cổ tích. Từ bé đã không thích mấy, đặc biệt là cổ tích Việt Nam. Truyện Andersen cũng không thích, vì ông anh này viết sao mình thấy dở ẹc, chưa kể nhiều chuyện còn u ám lãng xẹt.