Tag: ngu dốt

January 20, 2014 / Nghĩ vụn

Tôi ngu dốt có nghĩa là không phải Tôi tài giỏi. Với những người bình thường, nên nói in ít thôi để hạn chế nói ra những điều ngu dốt. Còn với…