Tag: nghịch

December 3, 2007 / Nghĩ vụn

Có một bà cụ, 6-7 chục tuổi đầu, hàng ngày đứng đường, làm sướng những người qua lại. Bà cụ làm gì ? Bà cụ đứng ngay dưới cột đèn giao thông…