Tag: Ngọc Thạch

February 18, 2011 / Nghĩ vụn

Dạo này kênh HN2 đang chiếu lại Bao Thanh Thiên, lâu lâu mới xem cũng thấy hấp dẫn hứng thú phết. Vừa hết phần Dùng chim điêu đánh tráo Thái tử rồi, à nhầm ly miêu đánh tráo thái tử chứ.