Thẻ: người

Tháng Hai 17, 2012 / Nghĩ vụn
Tháng Hai 15, 2009 / Nghĩ vụn

Tôi có hai cái sợ: sợ chết và sợ… đau. Nói thế thôi chứ nếu ngày mai tự dưng tôi nhận được thông báo rằng mình đang có H và sẽ bắt…