Tag: nỗi đau con người

May 1, 2010 / Nghĩ vụn

* Cách đây khoảng 6-7 năm, hồi lớp 10 hay 11 gì đó không nhớ lắm, cái thời đầy ngông cuồng và tự cao tự đại, tớ viết một truyện ngắn mini,…