Tag: mùi già

December 4, 2008 / Những gạch đầu dòng

Sáng dậy, nếu có một xe chở đầy những bó mùi già chạy qua trước cửa, mình sẽ nghĩ ngay hôm nay là ba mươi tết. Nhưng chẳng thấy mùi già nên…