Thẻ: mùa đông

Tháng Tám 28, 2012 / Nghĩ vụn

  Ôi mùa đông ơi !     (Nguồn: blog Xoai)

Tháng Một 23, 2008 / Nghĩ vụn

Giờ tớ đang ngồi đeo găng tay gõ bàn phím. Của đáng tội tay nó cứ lạ lạ thế nào, gõ sai tá lả. Giời thì lạnh, tháo găng ra thế nào…