Tag: mùa đông

August 28, 2012 / Nghĩ vụn

  Ôi mùa đông ơi !     (Nguồn: blog Xoai)

January 23, 2008 / Nghĩ vụn

Giờ tớ đang ngồi đeo găng tay gõ bàn phím. Của đáng tội tay nó cứ lạ lạ thế nào, gõ sai tá lả. Giời thì lạnh, tháo găng ra thế nào…