Tag: mùa đông

Làm sao về lại mùa đông ?

  Ôi mùa đông ơi !     (Nguồn: blog Xoai)

Lang thang mùa đông

Giờ tớ đang ngồi đeo găng tay gõ bàn phím. Của đáng tội tay nó cứ lạ lạ thế nào,…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.