Tag: mẹ

October 28, 2008 / Nghĩ vụn

Hồi xưa nhà tớ trên tầng 4 khu tập thể. Mỗi buổi sáng mở mắt ra nghe tiếng mẹ băm thịt thình thịch, thình thịch là chắc mẩm thế nào hôm ấy…

January 30, 2008 / Nghĩ vụn

Lúc nãy tớ vừa xuống nhà chén nốt bát mì mà thằng em tớ không chịu ăn. Thế là mẹ tớ được cơ hội ngồi rung chân và đối thoại với tớ.…

May 7, 2007 / Nghĩ vụn

Tớ có một trò rất hay ho, là thử ngồi đoán password của một ai đó, xem thử tớ hiểu được họ đến đâu. Tất nhiên là từ trước đến nay chưa…