Tag: mặt trời

Bình minh đến, tôi chào ông mặt trời Trưa nắng, tôi chào ông mặt trời. Hoàng hôn xuống, tôi chào ông mặt trời. Lần nào cũng thế, mặt trời cúi xuống và…