Tag: mặt trời

December 10, 2019 / Trên đường

Cuối tuần trước, mình vừa làm một chuyến đi Yên Tử nhanh gọn nhẹ theo kiểu trời đẹp thì đi, cần gì kế hoạch.

Bình minh đến, tôi chào ông mặt trời Trưa nắng, tôi chào ông mặt trời. Hoàng hôn xuống, tôi chào ông mặt trời. Lần nào cũng thế, mặt trời cúi xuống và…