Tag: mất mèo

January 17, 2008 / Nghĩ vụn

Tin vui là nhà tớ sẽ tạm thời không bị mất ngủ ban đêm bởi tiếng mèo kêu nữa. Tin vui là nhà tớ sẽ không sợ mèo ăn vụng cá nữa.…