Tag: mưa đêm

July 3, 2009 / Thơ thẩn vớ vẩn

Phố buồn mắt đỏ Phố buồn mắt đen Tối nằm nhắm mắt Hà Nội mưa đêm ố