Tag: mưa đêm

Chả biết viết gì

Phố buồn mắt đỏ Phố buồn mắt đen Tối nằm nhắm mắt Hà Nội mưa đêm ố

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.