Tag: làm thế nào ?

May 23, 2007 / Nghĩ vụn

Gió cuốn đi. Để gió cuốn đi. Nhưng tớ là sỏi. Gió ko cuốn tớ đi được. Tớ đứng trơ trơ một chỗ. Tớ vô cảm. Nước không cuốn tớ đi được.…