Tag: làm bố

January 19, 2017 / Nghĩ vụn

Lúc con ốm là những lúc chán nhất. Nó cáu gắt lằng nhà lằng nhằng, đòi hỏi đủ thứ mà thế nào cũng không vừa ý, nhiều lúc chả hiểu nó muốn…

December 2, 2016 / Nghĩ vụn

  Khi biết vợ mình có bầu và thậm chí cả sau khi thằng Khoai đã ra đời, câu mà mình bị hỏi nhiều nhất là có con thì cảm thấy sao?…