Tag: lạc

December 23, 2019 / Nghĩ vụn

Chẳng biết kiếp trước mình có phải là sóc không, chứ kiếp này mình thích ăn các loại hạt kinh khủng, đặc biệt là lạc. Mình thích tất tật các biến thể có liên quan đến lạc, từ lạc rang, lạc luộc, lạc húng lìu, kẹo lạc, cho tới đi lạc.