Tag: lạnh

January 23, 2008 / Nghĩ vụn

Giờ tớ đang ngồi đeo găng tay gõ bàn phím. Của đáng tội tay nó cứ lạ lạ thế nào, gõ sai tá lả. Giời thì lạnh, tháo găng ra thế nào…

January 15, 2008 / Nghĩ vụn

Dân tình thi nhau trưng cái blast với entry kêu lạnh, thôi thì tớ cũng theo phong trào, cũng kêu gào rằng: Lạnh ! Sáng nay đáng lẽ học Xã hội học,…