Tag: lạm phát

Vì một thế giới hòa bình

Có một điều rất chi là vô lý. À mà thực ra cũng không vô lý lắm. Từ lúc xăng…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.