Tag: lạ

August 28, 2007 / Nghĩ vụn

Câu chuyện nàng Tô Thị đứng như trời trồng chôn chân chờ chồng thì ai cũng biết, câu chuyện Ơđíp làm vua cũng không phải là ít người biết. Nhưng 2 ông…