Tag: kinh tế

December 22, 2009 / Nghĩ vụn

Tớ không phải nhà kinh doanh, không phải người buôn bán, có lẽ cũng không có khả năng làm giàu nhờ đi buôn, bởi một lý do vô cùng cực kỳ super very đơn giản: Tớ dốt toán. Hic.

Thỉnh thoảng tớ tự hỏi, nếu chỉ đơn thuần làm ăn chân chính, theo đúng đạo đức kinh doanh, không lừa lọc gian lận chút nào, liệu người ta có thể giàu to được không ? Không gian lận, lừa lọc, ừ thì có thể giàu đấy, nhưng vấn đề là giàu to cơ ? Tất nhiên khi đã làm ăn lớn chả ai lại để cho những mánh lới làm ăn của mình bị lộ hàng cả, nên bắt chỉ tận tay cái nào là sai e rằng khó. Chỉ ra cái nào đúng thật dễ hơn nhiều.