Tag: không ngủ được

January 18, 2008 / Nghĩ vụn

Không hiểu sao mấy hôm nay tớ bắt đầu có cảm giác buồn ngủ mà cóc ngủ được gì cả. Mà một khi đã ngủ là bắt đầu mơ những giấc mơ…

July 22, 2007 / Nghĩ vụn

Muộn quá rồi. À không, sớm quá rồi. Thế mà mãi không ngủ được. Sau khi thi học kì xong chả hiểu sao tớ không thể đi ngủ trước khi trông thấy…