Tag: khôn lớn

February 16, 2011 / Nghĩ vụn

Cái tít là “Lớn lên”, chả hiểu tay chân nhịu nhiếc ra sao mà gõ sai bố nó thành ra thế. Thực ra ban đầu định gõ “Tôi đang nhớn” cơ, sau thấy nghe có vẻ ăn theo một tập thơ (mà mình chưa đọc) của một tác giả 8x (mà mình không quen), nên lại thôi.

Từ trước đến giờ, nhiều người quen biết qua mạng, lúc gặp ngoài đời hoặc lúc biết tuổi thật của tôi đều kêu sao trẻ thế, sao lúc trên mạng nói năng đi đứng viết lách toàn những thánh tướng thế, nghe có vẻ già dặn và thích dạy bảo thế, thì thường chả biết nên trả lời thế nào cho phải. Chả lẽ lại bảo vì em trẻ (con) nên mới tỏ ra già khú, chứ em mà già khú, thế quái nào mà chả nhí nhảnh con cá cảnh viết lách tung tăng ngay.