Tag: khi ánh nến tắt

Những vết khắc trên mặt bàn

Hồi xưa, khi còn đi học cấp 1-2-3, tớ là một trong những người “được” chuyển chỗ nhiều nhất lớp….

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.