Tag: khen

March 31, 2013 / Nghĩ vụn

Sáng đi với nhạc phụ đại nhân xuống Hoài Đức gặp chú làm đồ gỗ. Kết quả tốt đẹp, tất cả đều nhất trí duyệt chú này vì chú là lính phòng…