Tag: hợp đồng hôn nhân

March 19, 2013 / Nghĩ vụn

Mình là mình thích cái gì nó cũng phải rõ ràng, nên ra tay soạn cái hợp đồng hôn nhân, sau này lấy nhau về đỡ cãi nhau. Hợp đồng hôn nhân…