Tag: hiv/aids

Sự khác biệt

Copy từ blog của nhóm Hoa Hướng Dương* Tôi cho rằng về cơ bản, người ta có xu hướng mong…

Đường xa…

Đường thì xa, người thì già, đi bao giờ cho đến ? Biết tin về vụ nhóm Chung tay sẽ…

Nhầm lẫn của người đời

Người ta thỉnh thoảng cũng có những nhầm lẫn buồn cười. Như chuyện tớ vào hiệu sách, thế quái nào…

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.